Entity Framework Core 3.1 و Entity Framework 6.4 منتشر شدند

Entity Framework Core 3.1 و Entity Framework 6.4 هم اکنون منتشر شده اند و از طریق Nuget قابل نصب هستند.

چگونه EF Core 3.1 را دریافت کنیم؟

این ورژن از Entity Framework به صورت انحصاری در قالب پکیج های نوگت منتشر شده است. به عنوان مثال برای نصب SQL Server Provider در پروژه تان می توانید از دستور زیر توسط ابزار dotnet استفاده کنید:

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --version 3.1.0

هنگام Upgrade کردن اپلیکیشن های مبتنی بر ورژن های قدیمی تر از ASP.NET Core 3.1 ممکن است لازم باشد پکیج های EF Core را به صورت Explicit Dependency اضافه کنید.

از ورژن 3.0 ببعد ‎.Net Core دیگر دستور dotnet ef به همراه ‎.Net Core SDK نصب نمی شود. بنابراین در صورت نیاز به اعمال EF Core Migration ها میبایست پکیج زیر را به صورت global یا local نصب کنید. برای نصب آخرین ورژن این ابزار به صورت global میبایست این دستور را اجرا کنید:

dotnet tool install --global dotnet-ef --version 3.1.0

لازم به ذکر است از این ورژن جدید دستور dotnet ef بر روی پروژه هایی که از ورژن قدیمی تر EF Core Runtime استفاده می کنند نیز می توان استفاده کرد.

چه چیزی در EF Core 3.1 جدید است؟

هدف اصلی از انتشار EF Core 3.1 بهبود قابلیت ها و سناریوهایی است که در EF Core 3.0 معرفی شده بودند.

EF Core 3.1 یک نگارش دارای پشتیبانی طولانی مدت (LTS) است و حداقل در 3 سال آینده پشتیبانی خواهد شد. تا کنون 150 مشکل در EF Core 3.1 رفع شده اند، اما خبری از قابلیت های جدید در این ورژن نیست.

EF Core 3.1 مبتنی بر ‎.Net Standard 2.0 است، در حالی که EF Core 3.0 مبتنی بر ‎.Net Standard 2.1 بود. این بدان معناست که EF Core 3.1 بر روی ورژن هایی از ‎.Net Framework که مبتنی بر ‎.Net Standard 2.0 بودند کار خواهد کرد.

چه چیزی در EF 6.4 جدید است؟

همانند EF Core، هدف اصلی انتشار EF 6.4 نیز بهبود قابلیت ها و سناریوهای معرفی شده در EF 6.3 بوده است. برای آگاهی از مواردی که در این ورژن نسبت به ورژن 6.3 رفع مشکل شده است می توانید این فهرست را مطالعه کنید.

بعد از این منتظر چه چیزهایی باشیم؟

ورژن بعدی EF Core شماره ورژن 5.0 را خواهد داشت (ورژن 5.0 پس از 3.1 منتشر خواهد شد و بین این دو احتمالا ورژن دیگری در کار نخواهد بود). برنامه ریزی برای امکانات و قابلیت های EF Core 5.0 در حال انجام است. برای آگاهی از آنچه که در جریان است می توانید صفحات مربوطه در Github را مطالعه کنید.

تگ ها:

Entity Framework 3 Core 4 EF Core 3.1 1 EF 6.4 1